MEI-30001 Dynamiikka, 5 op
Dynamics of Rigid Bodies

Vastuuhenkilö

Asko Ellman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-30001 2019-01 3 - 4 Asko Ellman
Hyväksytysti suoritetut viikkotentit. Muuta tenttiä ei ole.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää jäykän kappaleen liikkeen peruskäsitteet ja peruslait sekä osaa soveltaa jäykän kappaleen liikeyhtälöitä dynamiikan ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija oppii kehittämään osaamistaan ja oppimistapojaan sekä ymmärtää tieteellistä ajattelua, päättelyä ja selittämistä. Hän oppii hankkimaan, arvioimaan ja käyttämään tietoa monipuolisesti sekä hyödyntämään alansa digitaalisia toimintaympäristöjä. Hän oppii toteuttamaan tuotekehitystoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottamaan alalle uusia ratkaisuja. Hän oppii johtamaan omaa toimintaansa tavoitteellisesti ja kykenee työn suunniteluun sekä itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jäykän kappaleen ja monikappalesysteemin kinematiikka.     
2. Työ- ja impulssilauseet jäykälle kappaleelle.     
3. Monikappaledynamiikka.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Dynamiikka   Tapio Salmi & Simo Virtanen   952-9835-63-9       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1050 Yliopistofysiikka 1 Pakollinen    
FYS-1060 Yliopistofysiikka 2 Pakollinen    
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ellman Asko, 26.11.2019