MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi, 5 op
Modelling and Documentation

Lisätiedot

Opintojaksolla opetellaan 3D-mallinnusta ja 2D-piirustusten tekemistä. Lisäksi opetellaan tulkitsemaan erilaisia kaavioita, jotka ovat tärkeässä roolissa insinöörityössä.

Vastuuhenkilö

Mikko Vanhatalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-01101 2019-01 1 - 2 Mikko Vanhatalo
Hyväksytysti suoritettu EXAM-tentti ja harjoitustyöt. Arvosana muodostuu tehtyjen harjoitustöiden mukaan.
MEI-01101 2019-02 5 Mikko Vanhatalo
Hyväksytysti suoritettu EXAM-tentti ja harjoitustyöt. Arvosana muodostuu tehtyjen harjoitustöiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee insinöörin työssä välttämättömän kommunikointitaidon: hän osaa lukea ja laatia koneenpiirustuksia ja kaavioesityksiä sekä osaa käyttää yhtä nykyaikaista CAD-ohjelmistoa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Piirustuslajit: työpiirustus, kokoonpanopiirustus, luonnos, kaaviot.  Dokumenttien hierarkia ja hallintajärjestelmät.   
2. Kuvaamismenetelmät: projektiot, leikkaukset ja mitoitus     
3. Merkinnät: toleranssit, pinnankarheus, geometriset toleranssit, hitsausmerkit.     
4. Kaaviopiirustukset: hydrauliikka, prosessi, automaatio.     
5. 3D-mallinnuksen perusteet     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Teknillinen piirtäminen   Hasari, Salonen   9789511207030       Ei   
Muu verkkomateriaali   SFS online         Iso osa kurssin sisällöstä käsittelee standardeissa määriteltyjä teknisen piirtämisen sääntöjä.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi, 5 op MEI-01100 Teknillinen dokumentointi, 4 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.03.2019