IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit, 5 op
Diesel Engine and Hybrid Drives

Lisätiedot

Kurssilla käsitellään työkoneissa käytettäviä teholähteitä. Kurssilla opitaan polttomoottorin ja erityisesti dieselmoottorin toiminnan perusteet, ominaisuudet ja soveltaminen. Toinen painopiste on sähkö- ja hybriditeholähteet mobilekoneissa sekä hybridijärjestelmän mitoitus kuormitusdatan perusteella.

Vastuuhenkilö

Kalevi Huhtala, Tatiana Minav

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-2241 2019-01 3 - 4 Kalevi Huhtala
Tatiana Minav
Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Osaamistavoitteet

After completing the course student - Is aware of the factors influencing the future of development of zero emission and hybrid off-road machinery. - Is familiar with the principles of internal combustion engines, basic duty cycles - Knows the characteristics and systems of mobile machinery and is able to select a powertrain topology for the application. - Knows the regulations governing exhaust gases and their effects on the use and application - Knows the structures, components and characteristics of hybrid and electric powertrains - Knows the characteristics of the energy storages used in different powertrains. - Is able to analyses losses distribution in conventional and hybrid powertrain (Simulation exercise)

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prime movers: Diesel engines, electic machines types     
2. Exhaust emissions and legislation      
3. Definition, structures, properties, components of an electric and hydraulic hybrid powertrains      
4. Examples of hybrid mobile machinery     
5. Dimensioning and optimization of the main components of the hydrid system      

Tietoa esitietovaatimuksista
Passing the course requires completing the course assignments successfully (minimum 50 points). Alternatively course can be passed by exam.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2241 Dieselmoottori ja hydridit, 5 op IHA-2240 Teholähteet, 3 op  

Päivittäjä: Minav Tatiana, 10.12.2019