IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op
Pneumatics

Vastuuhenkilö

Esa Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-1500 2019-01 1 - 2 Esa Mäkinen
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyö ja laskuharjoitukset sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja laboratoriotöiden ja laskuharjoitusten sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään pneumaattisten ja sähköpneumaattisten järjestelmien suunnittelu- ja valintaperusteisiin ja annetaan valmius soveltaa pneumatiikkaa automaatiojärjestelmien toteutuksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - Pneumatiikan teoreettisen taustan ja termodynamiikan peruskäsitteet - Pneumaattisen sylinteri-venttiiliyhdistelmän perusmitoituksen - Perustellusti valita komponentit eri sovelluksiin - Suunnitella ja lukea pneumaattisen piirikaavion toiminnan - Suunnitella pneumaattisen ohjausjärjestelmän - Arvioida sähköpneumaattisen säätöjärjestelmän soveltuvuutta automaatiojärjestelmän toteutukseen. - Valita paineilman tuottamiseen käytetyt laitteet ja arvioida niiden energiatehokkuutta. - Soveltaa alipainetekniikkaa automaatiosovelluksissa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pneumatiikan teoreettinen tausta. Termodynamiikan peruskäsitteet. ideaalikaasun tilanyhtälö ja yksinkertaiset tilanmuutokset. Virtaus suuttimessa  C- ja b-kertoimien käyttö massavirran/tilavuusvirran laskemiseen. Virtauksen käyttäytyminen suuttimessa ja venttiilissä painesuhteen funktiona   Bernoullin yhtälön johtaminen kaasuille. Mallinnus ja simulointi  
2. Paineilman tuottaminen. Kompressorit, jälkikäsittelyn laitteet ja menetelmät sekä paineilman laatu.      
3. Pneumaattiset komponentit. Toimilaitteet, venttiilit, erikoiskomponentit ja liikemoduulit sekä huoltolaitteet     
4. Perusmitoitus. Pneumaattisen sylinteri-venttiiliyhdistelmän toiminnan analysointi, komponenttien mitoitus ja valinta. Venttiilin läpäisykyvyn ilmoittaminen   Sähköpneumaattiset servot  Asemaservon mitoitus ja sen ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät 
5. Ohjausjärjestelmät. Loogiset perusfunktiot ja niiden toteutus pneumaattisesti. Toiminnan kuvaus ja piirikaaviot  Sekvenssiohjauksen suunniteluun ja toteutukseen käytetyt menetelmät   
6. Alipainetekniikka. Alipaineen tuottaminen ja käyttösovellukset koneautomaatiossa.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019