LTT-34000 Luonnontieteiden ja matematiikan historia, 5 op
History of Science and Mathemathics

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen, Esa Räsänen, Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-34000 2019-01 3 - 4 Jussi Kangas
Riikka Lahtinen
Esa Räsänen
Seminaariesitys, opponointi, aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: ¿ luetella luonnontieteiden ja matematiikan merkittävimmät historialliset tapahtumat ¿ vertailla matematiikan ja luonnontieteiden kehitystä kronologisesti ¿ yhdistää luonnontieteiden ja matematiikan kehityksen saman aikaisiin historiallisiin yhteiskunnallisiin tapahtumiin ¿ liittää luonnontieteiden ja matematiikan yksittäiset kehitystapahtumat tieteen kehityskaareen ¿ kertoa jostakin merkittävästä matematiikan, fysiikan tai kemian kehitykseen vaikuttaneesta henkilöstä tai tapahtumasta yksityiskohtaisesti ¿ keskustella historiallisten tapahtumien vaikutuksesta tämän hetkiseen luonnontieteiden ja matematiikan kehitykseen ¿ valmistaa selkeän ja aikataulussa pysyvän seminaariesityksen valitsemastaan aiheesta ¿ antaa rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden seminaariesityksistä

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019