FYS-5206 Optical Spectroscopy, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Juha Toivonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-5206 2019-01 4 Juha Toivonen
Passed homeworks and examination

Osaamistavoitteet

After completing the course, the student is able to describe atomic and molecular absorption and emission spectra at different spectral ranges, and analyze the spectral information. The student is able to name the most common methods used in laser spectroscopy. Further, the student is able to compare different methods used in advanced optical spectroscopy and analyze their performance in sensing applications.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vibrational transitions  Overtone and combination bands, Raman scattering   
2. Rotational transitions  Rovibrational transitions, infrared absorption   
3. Electronic transitions  Rovibronic transitions and band head   
4. Spectral line broadening  Line profile functions and their properties   
5. Methods in optical spectroscopy  Laser spectroscopy and spectrometers    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

The grade is determined based on weekly homework (40 %), project work (20 %), and the final exam (40%). Good activity on lectures, homework and the project work will give a good background for the exam and helps to get a good grade.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Modern Spectroscopy   J. Hollas   0470844167       Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1400 Optiikka Advisable    

Tietoa esitietovaatimuksista
Basic optics.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019