FYS-1851 Fysiikan erikoistyö, 3-4 op
Special Assignment in Physics

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jyrki Mäkelä, Esa Räsänen, Juha Toivonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1851 2019-01 1 - 5 Jyrki Mäkelä
Esa Räsänen
Juha Toivonen
Erikoistyö toteutetaan tapauskohtaisesti, liittyen aiheeseen ja työn sovittuun laajuuteen. Yleisesti erikoistyössä tehdään kirjallisuushaku sekä toteutetaan laskennallinen tai kokeellinen osio, tai molemmat, suoritetaan tulosten analyysi sekä kirjoitetaan opinnäytteen muotoinen loppuraportti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa syvallisesti perehtya johonkin fysiikan erityiskohteeseen.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväsytysti suoritettu erikoistö ja siitä kirjoitettu raportti

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1851 Fysiikan erikoistyö, 3-4 op FYS-1850 Fysiikan erikoistyö, 3-12 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019