FYS-1400 Optiikka, 5 op
Optics

Lisätiedot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tietoinen valon kuvauksista säteinä, aaltoina ja hiukkasina. Hän osaa analysoida optisten instrumenttien toimintaa perustasolla käyttäen paraksiaalista geometrista optiikkaa. Hän osaa myös käyttää aalto-optiikan lähestymistapoja ja on tietoinen optisen kentän perussuureista ja niistä johdetuista muista fysikaalisista suureista. Hän ymmärtää, miten aalto-optiikan avulla voidaan kuvata valon etenemistä, heijastumista ja taittumista sekä interferenssi- ja diffraktioilmiöitä. Hän ymmärtää myös perustasolla, miten nämä ilmiöt rajoittavat optisten instrumenttien toimintaa. Hän ymmärtää perustasolla valon ja aineen vuorovaikutusta ja lasereiden toimintaa.

Vastuuhenkilö

Mikko Huttunen, Tapio Niemi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1400 2019-01 1 Mikko Huttunen
Tapio Niemi
Juha Toivonen
Arvosteltavat kotilaskut (40%), tentti (60%)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tietoinen valon kuvauksista säteinä, aaltoina ja hiukkasina. Hän osaa analysoida optisten instrumenttien toimintaa perustasolla käyttäen paraksiaalista geometrista optiikkaa. Hän osaa myös käyttää aalto-optiikan lähestymistapoja ja on on tietoinen optisen kentän perussuureista ja niistä johdetuista muista fysikaalisista suureista. Hän ymmärtää, miten aalto-optiikan avulla voidaan kuvata valon etenemistä, heijastumista ja taittumista sekä interferenssi- ja diffraktioilmiöitä. Hän ymmärtää myös perustasolla, miten nämä ilmiöt rajoittavat optisten instrumenttien toimintaa. Hän ymmärtää perustasolla valon ja aineen vuorovaikutusta ja lasereiden toimintaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Geometrinen optiikka ja optiset instrumentit     
2. Aalto-optiikan suureet      
3. Valon eteneminen, heijastuminen ja taittuminen     
4. Iinterferenssi ja diffraktio     
5. Valon ja aineen vuorovaikutuss sekä laserit     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kotilaskujen paino kokonaispisteistä on 40% ja tentin 60%. Täysillä kotilaskupisteillä pääsee opintojaksosta jo läpi ilman tenttiä, mutta toisaalta noin puolet kotilaskupisteistä ja erinomaisesti suoritettu tentti antaa arvosanan 5

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Optics   E. Hecht       4th edition   Ei   
Opintomoniste   Optics   M. Kauranen         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Sähkö- ja magnetismiopin perusteet, aaltoliikkeen perusteet, kompleksilaskentaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1400 Optiikka, 5 op FYS-1406 Optics, 5 op  
FYS-1400 Optiikka, 5 op FYS-1400 Optiikka, 5 op  

Päivittäjä: Huttunen Mikko, 29.08.2019