FYS-1350 Nanofysiikka, 3 op
Nanophysics

Vastuuhenkilö

Jouko Nieminen, Janne Kalikka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1350 2019-01 2 Janne Kalikka
Jouko Nieminen
Lopputentti määrään pääosan arvosanasta, n. 70%. Aktiivisuus laskuharjoituksissa sekä laajemmat harjoitustyöt 30%.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot opintojaksolla käsitellyistä nanotasolla tapahtuvista ilmiöistä ja vuorovaikutuksista, tuntee oleelliset erot nanoskaalassa ja suuremmilla tasoilla tapahtuvien ilmiöiden ja materiaalien ominaisuuksien välillä, ja pystyy näiden tietojen avulla ratkaisemaan joitakin nanotieteeseen liittyviä oleellisia tehtäviä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Johdanto nanotason fysiikkaan, ilmiöihin ja rakenteisiin     
2. Nanomateriaaleissa ilmentyvät vuorovaikutukset ja niiden aikaansaamat rakenteet     
3. Nanoskaalan partikkelien ominaisuudet kiinteässä aineessa     
4. Elektroniikkaa nanoskaalassa     
5. Nanofotoniikka     
6. Nanoilmiöt nesteissä ja biologisessa aineessa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson läpäisy edellyttää tentin suorittamista. Kokonaisarvosanaan voi vaikuttaa myönteisesti aktiivisuudella laskuharjoituksissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Nanotechnology: Understanding Small Systems   Rogers, Pennathur, Adam       CRC Press, Taylor & Franic, 2008. Opintojakson päämateriaali.   Kyllä   
Luentokalvot     Jouko Nieminen       Täydentää muuta kirjallisuutta.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1350 Nanofysiikka, 3 op FYS-1366 Nanophysics, 5 op  

Päivittäjä: Nieminen Jouko, 25.09.2019