FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
Physics 4

Vastuuhenkilö

Jorma Keskinen, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1290 2019-01 4 Heino Kuuluvainen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti. Laskuharjoitukset suoritetaan laskuharjoitusryhmissä, joihin ilmoittaudutaan Moodle -oppimisalustalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä jakson aihepiiriin liittyvät tärkeimmät fysikaaliset periaatteet, määritelmät ja luonnonlait sekä kuvata esimerkkejä niiden sovellutuksista. Aihepiiriin liittyviä ongelmia opiskelija osaa - ratkaista analysoimalla graafisesti - ratkaista valitsemalla tilannetta kuvaavat perusyhtälöt ja soveltamalla niitä kyseiseen ongelmaan - ratkaista käyttämällä yliopistotasoisia matemaattisia perusmenetelmiä - selittää sanallisesti ja arvioida tulosten järkevyyttä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aaltoliikeoppi: aaltoliike, interferenssi, diffraktio, aaltoyhtälö, Fourier-analyysi     
2. Kvanttimekaniikka: mustankappaleen säteily, valosähköinen ilmiö, Comptonin ilmiö, hiukkasten aaltoluonne, Schrödingerin yhtälö, ominaisfunktiot     
3. Sähkömagneettiset aallot: Maxwellin yhtälöt, sähkömagneettinen aaltoliike, sähkömagneettisen aallon energia ja liikemäärä, polarisaatio     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana perustuu kirjallisessa kokeessa saatuun tulokseen. Aktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa. Alla oleva taulukko liittyy opintojakson kirjallisen kokeen arviointiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
 

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019