FYS-1140 Yliopistofysiikka 4, 5 op
University Physics 4

Vastuuhenkilö

Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1140 2019-01 4 Petri Kaukasoina
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella sähkömagneettisiin aaltoihin ja moderniin fysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuuden kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja täydentää sitä tarpeen mukaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkömagneettiset aallot     
2. Optiikka     
3. Suhteellisuusteoria     
4. Kvanttimekaniikka     
5. Ydinfysiikka     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu perustuu kirjallisessa kokeessa saatuun tulokseen. Aktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young&Freedman         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1070 Yliopistofysiikka 3 Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kaukasoina Petri, 05.04.2019