FYS-1130 Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset, 9 op
Engineering Physics II: Theory and Laboratory

Vastuuhenkilö

Ilkka Kylänpää, Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1130 2019-03 1 - 2 Ilkka Kylänpää
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, minkä lisäksi välikokeet tai tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella kurssin aihealueisiin liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuuden kyseiseen ongelmaan. Opiskelija löytää kokeiden ja perusfysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkömagnetismi     
2. Moderni fysiikka     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kokeen ja laboratoriotöiden painotettuna keskiarvona siten, että teoriaosuuden painokerroin on 80% ja laboratoriotöiden painokerroin 20%. Laskuharjoitusaktiivisuus vaikuttaa teoriaosuuden pistemäärään. Laboratoriotöiden arvostelun osaamistavoitteet löytyvät FYS-1010 Fysiikan työt I -opintojakson osaamistavoitteista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young&Freedman         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietona vaaditaan FYS-1080 Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset, 8 op.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1130 Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset, 9 op FYS-1130 Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset, 9 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 07.01.2020