FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op
Engineering Physics II

Vastuuhenkilö

Sami Paavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1101 2019-02 1 - 2 Sami Paavilainen
Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella sähkömagnetismiin tai moderniin fysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkömagnetismi     
2. Moderni fysiikka     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana perustuu välikoe- tai tenttimenestykseen ja myös laskuharjoitukset voivat vaikuttaa arvosanaan.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young & Freedman   9780321762191       Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietona FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7op.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019