FYS-1060 Yliopistofysiikka 2, 5 op
University Physics 2

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Sami Paavilainen, Jaakko Laaksonen, Petri Kaukasoina, Risto Pankaluoto, Rami Sankari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1060 2019-01 2 Petri Kaukasoina
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1060 2019-02 2 Risto Pankaluoto
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1060 2019-04 4 Rami Sankari
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaanisiin värähtelyihin ja aaltoihin, fluidien mekaniikkaan ja lämpöoppiin liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuuden kyseiseen ongelmaan. Opiskelija löytää kokeiden ja luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta.Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja esittää graafisesti mittaustuloksia, arvioida kokeellisesti määritettyjen tulosten luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti. Opiskelija osaa laatia kokeellisesta työskentelystään kirjallisen raportin. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja täydentää sitä tarpeen mukaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaaniset värähtelyt     
2. Mekaaniset aallot     
3. Fluidien mekaniikka     
4. Lämpötila ja lämpö     
5. Aineen termiset ominaisuudet     
6. Termodynamiikan 1. ja 2. pääsääntö     
7. Kaksi valinnaista oppilaslaboratoriotyötä mekaniikan ja termodynamiikan sisällöistä.   Mittaustulosten analysointi, raportin kirjoitustaito, laskennallinen virheanalyysi   Office-työkalujen käyttö  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kokeen ja laboratoriotöiden painotettuna keskiarvona siten, että teoriaosuuden painokerroin on 80% ja laboratoriotöiden painokerroin 20%. Laskuharjoitusaktiivisuus vaikuttaa teoriaosuuden pistemäärään.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young&Freedman         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1050 Yliopistofysiikka 1 Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kaukasoina Petri, 08.05.2020