BMT-10050 Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa, 5 op
Biotechnology and Biomedical Engineering

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-10050 2019-01 4 Johanna Rinta-Kanto
Opintojakson suoritusvaatimukset: Läsnäolo vähintään 10:llä luennolla, luentojen esitehtävät tehty (100%), esseet (2 kpl) ja vertaisarviointi tehty, osallistuminen posteritapahtumaan ja posteritehtävän suoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan: - Tunnistaa bioteknologian itsenäisenä tieteenalana, tunnistaa sen osa-alueita ja ymmärtää se suhteen muihin lähitieteisiin. - Osaa selittää mitä bioteknologia on ollut, mitä se on nyt ja mitä se voisi olla tulevaisuudessa. - Tuntee bioteknologian keskeisiä käsitteitä ja soveltamisalueita. - Tuntee esimerkkejä modernin bioteknologian tärkeimmistä menetelmistä. - Osaa kuvailla miten ja miksi bioteknologian avulla yritetään parantaa maailmaa. - Tietää joitakin esimerkkejä siitä, mihin bioteknologian opiskelijat voivat työllistyä valmistumisen jälkeen. - Ymmärtää bioteknologian alan merkityksen yhteiskunnallisessa kontekstissa ja pystyy osallistumaan oman alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun - Ymmärtää bioteknologian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden globaalien ja koko ihmiskuntaa koskevien ongelmien ratkaisemisessa kestävällä tavalla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Bioteknologian kehittymien omana tieteenalana     
2. Bioteknologian linkittyminen yhteiskuntaan     
3. Kestävä kehitys bioteknologian näkökulmasta     
4. Bioteknologian keskeisimmät käsitteet     
5. Bioteknologian soveltamisalueet     
6. Tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet     
7. Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusperiaatteet     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-10050 Bioteknologia nyt ja tulevaisuudessa, 5 op LTT-12101 Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019