KEB-20002 Biotekniikan perusteet, 5 op
Fundamentals of Bioengineering

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto, Ville Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-20002 2019-01 1 Johanna Rinta-Kanto
Suvi Santala
Ville Santala
Harjoitukset, tehtävät ja tentit/tentti.

Osaamistavoitteet

Osaa selittää biotekniikan yleiset toimintaperiaatteet ja biotekniikan merkityksen yhteiskunnalle. Osaa selittää biotekniikan roolin energian, kemikaalien ja lääkeaineiden valmistuksessa. Erottaa biotekniikan eri osa-alueet ja tiedostaa niiden lähtökohdat sekä tavoitteet. Osaa selittää yleisellä tasolla bioprosessien vaiheet ja niihin liittyvät tekniikat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. biotekniikan merkitys yhteiskunnalle  biotekniikan mahdollisuudet   
2. biotekniikan yleiset toimintaperiaatteet     
3. biotekniikka tuotannossa     
4. biotekniikan osa-alueet     
5. bioprosessin vaiheet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin toteustuskerran alussa opettaja(t) ja opiskelivat sopivat miten osaamisen arviointi toteutetaan toteutuskerralla.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019