PLA-53201 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op
Academic Writing

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Sami Hyrynsalmi, Rainer Breite

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-53201 2018-01 1 Rainer Breite
Sami Hyrynsalmi
Harri Keto
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.
PLA-53201 2018-02 3 Rainer Breite
Sami Hyrynsalmi
Harri Keto
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.
PLA-53201 2018-03 5 Rainer Breite
Sami Hyrynsalmi
Harri Keto
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa tekstiä, joka täyttää tieteellisen tekstin rakenteelliset vaatimukset. Opiskelija osaa käyttää lähdemateriaalia ja viitata lähdemateriaaliin omassa tekstissään. Lisäksi opiskelijan osaa kirjoittaa ja jäsennellä tekstiä, joka on sujuvuuden, tieteellisen tyylin sekä kieliopin, oikeinkirjoituksen ja ulkoasun näkökulmista asianmukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. tieteellisen tekstin kirjoitusprosessi      
2. viittaustekniikat ja työkalut     
3. lähteiden haku erilaisista tietokannoista ja kirjaston aineistoista     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-53201 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op PLA-53200 Teollisuustalouden seminaari, 5 op  
PLA-53201 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op PLA-53210 Tutkimusmetodologia, 5 op  

Päivittäjä: Baggström Minna, 09.03.2018