Teknis-luonnontieteellinen täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Hanna Lehtelä, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Teknis-luonnontieteellisen DI-ohjelman aloittavat täydentävät pohjatutkintonsa henkilökohtaisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti ylläolevilla kursseilla siten, että heidän osaamisensa on samalla tasolla teknis-luonnontieteellisen opintosuunnan tekniikan kandidaatin kanssa. Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatintutkinnossa on vähintään 27 op matematiikkaa, 24 op fysiikkaa ja 16 op kemiaa. Pääaineen vastuuprofessori voi määritellä syventävään kokonaisuuteen valmistavia esitietokursseja, joita voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina.

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1010 Fysiikan työt I 3 op
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka 7 op
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka 7 op
KEB-61410 Laaja kemia 1 4 op
KEB-61420 Laaja kemia 2 4 op
KEB-61430 Laaja kemia 3 4 op
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op
MAT-01160 Matematiikka 1 5 op
MAT-01260 Matematiikka 2 5 op
MAT-01360 Matematiikka 3 5 op
MAT-01460 Matematiikka 4 4 op
MAT-02400 Vektorianalyysi 4 op
MAT-02450 Fourier'n menetelmät 4 op
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta 4 op
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op
MAT-02650 Algoritmimatematiikka 4 op
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet 4 op

Lisätiedot

Täydentävät opinnot määritetään tapauskohtaisesti. Opinnot ovat laajuudeltaan enintään 60 opintopistettä.

Päivittäjä: Ullgren Sini, 28.03.2019