Rakennustekniikka / Täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Marko Seppänen, Mikko Malaska

Osaamistavoitteet

- Tavoitteena on varmistaa riittävien perustietojen hallinta diplomi-insinöörin tutkinnon pohjaksi.

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Täydentävät opintojaksot sovitaan pääaineen professorin kanssa.

Lisätiedot

Täydentävät opinnot määritetään tapauskohtaisesti. Opinnot ovat laajuudeltaan enintään 60 opintopistettä.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 10.10.2018