Materiaalitekniikan täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Syventää opiskelijan tietämystä materiaalitekniikan alasta ja antaa riittävä osaaminen DI-tutkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-01430 Insinöörimatematiikka C 4 4 op IV  
MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 7 op IV  
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 5 op IV  
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op IV  
Yhteensä 21 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot määräytyvät opiskelijan pääaineen mukaan. Materiaalikemian pääaineopiskelijoille opintojaksot määrätään henkilökohtaisesti.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MOL-11240 Polymeerifysiikka 5 op 1   IV  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op 2   IV  

1. Valittava 1 opintojaksoa. Esitieto pääaineisiin Polymeric Materials ja Biomaterials.
2. Valittava 1 opintojaksoa. Esitieto pääaineeseen Metallic and Ceramic Materials.

Lisätiedot

Täydentävät opinnot sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin siten, ettei tutkinnon laajuus ylitä 120 opintopistettä.

Päivittäjä: Torikka Mari, 13.03.2019