Konetekniikan täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen

Osaamistavoitteet

- Syventää opiskelijan tietämystä konetekniikan alasta ja antaa riittävä osaaminen DI-tutkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MAT-01430 Insinöörimatematiikka C 4 4 op IV  
MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 7 op IV  
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt 5 op IV  
Yhteensä 16 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 4 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-40610 Koneensuunnittelun metodiikat 4 op IV  
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op IV  
MEI-60601 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta 5 op IV  
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op IV  

Lisätiedot

Täydentävät opinnot sijoitetaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin siten, ettei tutkinnon laajuus ylitä 120 opintopistettä.

Päivittäjä: Torikka Mari, 13.03.2019