Biotekniikan täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Suvi Ikonen, Outi Väisänen, Piia Asunmaa, Anna Pitkänen

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Biotekniikan DI-tutkinto-ohjelman aloittavat täydentävät pohjatutkintonsa henkilökohtaisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti. AMK-insinööritutkinnolla tulevat täydentävät opintonsa kursseilla siten, että heidän osaamisensa on samalla tasolla Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin kanssa. Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatintutkinnossa on vähintään 27 op matematiikkaa, 17 op fysiikkaa ja 16 op kemiaa. Pohjatutkinnosta riippumatta opiskelijalle voidaan määrittää täydentävää osaamista, esimerkiksi syventävään kokonaisuuteen valmistavia esitietokursseja, jotka sijoitetaan osaksi vapaasti valittavia opintoja.

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
FYS-1091 Insinöörifysiikka I 7 op 2
FYS-1101 Insinöörifysiikka II 7 op 2
KEB-61410 Laaja kemia 1 4 op 2
KEB-61420 Laaja kemia 2 4 op 2
KEB-61430 Laaja kemia 3 4 op 2
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op 2
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op 2
MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1 5 op 1
MAT-01160 Matematiikka 1 5 op 1
MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2 5 op 1
MAT-01260 Matematiikka 2 5 op 1
MAT-01300 Insinöörimatematiikka X 3 5 op 1
MAT-01360 Matematiikka 3 5 op 1
MAT-02400 Vektorianalyysi 4 op 1
MAT-02450 Fourier'n menetelmät 4 op 1
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta 4 op 1
MAT-02550 Tilastomatematiikka 4 op 1
MAT-02650 Algoritmimatematiikka 4 op 1
MAT-02700 Operaatiotutkimus 4 op 1
MAT-04600 Insinöörimatematiikka 123 7 op 1
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet 4 op 3

1. Valitaan vähintään 15 opintopistettä matematiikan opintoja, mikäli vastaavaa osaamista ei ole aiemmin hankittuna
2. Valitaan 7 opintopistettä fysiikan tai kemian opintoja, mikäli vastaavaa osaamista ei ole aiemmin hankittuna
3. Valitaan 4 opintopistettä talouden opintoja, mikäli vastaavaa osaamista ei ole aiemmin hankittuna
4. Valitaan 5 opintopistettä tietotekniikan opintoja, mikäli vastaavaa osaamista ei ole aiemmin hankittuna

Lisätiedot

Täydentävät opinnot määritetään tapauskohtaisesti. Opinnot ovat laajuudeltaan enintään 60 opintopistettä.

Päivittäjä: Ullgren Sini, 28.03.2019