Arkkitehdin tutkinnon täydentävät opinnot, 0 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Täydentävät opinnot

Yhteyshenkilö

Marleena Yli-Äyhö, Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

- Suoritettuaan täydentävät opinnot opiskelija on saavuttanut arkkitehdin tutkinnon opintojen vaatiman tason.

Lisätiedot

Suoraan arkkitehdin tutkintoon valitun opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat täydentävät opinnot määritellään tapauskohtaisesti.

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 11.02.2019