Tuotannon ja toimitusketjun hallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tuotannonohjauksen, teollisten palveluoperaatioiden sekä toimitusketjun hallinnan tärkeimpiä menetelmiä, lähestymistapoja ja johtamismalleja.
- Opiskelija osaa käyttää näitä valmiuksia yritysten toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.
- Opiskelija pystyy toimimaan erityisesti tuotantotoiminnan, teollisten palveluoperaatioiden ja toimitusketjujen hallinnan sekä niiden kehittämisen tehtäväprofiileissa.
- Opiskelija osaa soveltaa analyyttisiä taitojaan sekä ryhmätyö- ja esiintymistaitojaan opintokokonaisuuden sisältökysymyksissä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op IV  
TTA-72011 Laatujohtaminen 3 op IV  
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op IV  
TTA-75010 Tuotantostrategia 4 op IV  
TTA-75040 Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen 5 op IV  
Yhteensä 21 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviin opintojaksoihin voi sisällyttää myös muiden tuotantotalouden DI-tutkinnon pääaineiden pakollisia opintojaksoja sekä soveltuvia vaihto-opintoja. Vaihto-opintojen sisällyttämisestä ole yhteydessä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-15150 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-6 op
TTA-15156 Changing Subject Course of Industrial Management 2-6 op
TTA-15190 Esimies- ja johtamisviestintä 5 op
TTA-15206 Sourcing and Supply Management 5 op
TTA-35020 Laskentatoimi johtamisen tukena 4 op
TTA-55050 Markkinoinnin ja asiakastyön johtaminen 5 op
TTA-65030 Teknologian ennakointi 4 op
TTA-75056 Industrial Service Systems 4 op
TTA-75060 Yritysverkostot projektiliiketoiminnassa 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelman pääaineeksi. Kokonaisuus ei sovellu sivuaineeksi.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019