Liikenne, logistiikka ja informaatio, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa tiedon merkityksen liikenteen ja logistiikan kehittämisessä, tunnistaa tiedon laatuun vaikuttavat tekijät ja niihin liittyvät syyt ja osaa soveltaa keskeisiä tiedonhallinnan toimintamalleja, tunnistaa liikenteen uudistumista ajavat voimat ja osaa analysoida niiden vaikutuksia, osaa analysoida liikennejärjestelmää ja logistisia järjestelmiä sekä osaa soveltaa kestävän liikenteen ja logistiikan kehittämisen ajattelumalleja ja menetelmiä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi 4 op IV  
TLO-25056 Transport Transformation 4 op IV  
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op IV  
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op IV  
TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut 3 op IV  
TLO-35256 Data and Information Management 4 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydentävillä opintojaksoilla opintokokonaisuus täydennetään 30 tai 50-60 opintopisteen laajuuteen. Täydentäviksi opintojaksoiksi käyvät myös soveltuvat vaihto-opinnot, jotka hyväksytetään kokonaisuuteen erikseen - ota yhteyttä opintosuunnittelijaan.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22010 Liikenneturvallisuus 4 op IV  
TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op IV  
TLO-22030 Liikennetalous 4 op IV  
TLO-25021 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 6 op IV  
TLO-25031 Joukkoliikennejärjestelmät 5 op IV  
TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit 5 op IV  
TLO-25080 Liikennejärjestelmän erikoistyö 4 op IV  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
TLO-25480 Logistiikan erikoistyö 4 op IV  
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 4 op IV  
TLO-35111 Informaatioanalytiikan työkurssi 2-8 op IV  
TRT-25006 Demola Project Work 5 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa joko 30 opintopisteen tai 50-60 opintopisteen laajuisena.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019