Kemia/DI/TL&YE, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Kemian opinnoissa on mahdollista syventyä kehittyviin kemian aloihin, kuten nanokemiaan ja -teknologiaan, supramolekulaarisiin rakenteisiin, moderniin syntetiikkaan ja huippunopeaan spektroskopiaan. Opinnot antavat hyvät kokeelliset valmiudet toimia laboratoriotehtävissä ja keskeisten kemiallisten analyysien parissa, sekä teoreettiset valmiudet kemiallisten aineistojen ja tulosten ymmärtämiseen ja käsittelyyn.
Kemian pääaine mahdollistaa myöhemmän työskentelyn sekä teollisuudessa että akateemisessa tutkimuksessa. Perustiedeluonteensa vuoksi kemiaa voidaan soveltaa hyvin laajalla sovellusalueella, perinteisestä kemianteollisuudesta lääketeollisuuteen, jätteidenkäsittelystä nanorakenteiden tutkimukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia/TkK/TL & YE 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63200 Pintakemia 3 op III  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op III  
KEB-64256 IR Spectroscopy 2 op III  
KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op III  
KEB-64357 Chromatography and Mass Spectrometry 3 op III  
KEB-64407 NMR Spectroscopy 3 op III  
Yhteensä 22 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-14006 Research Seminar 2 op  
KEB-21001 Biokemia 5 op  
KEB-21400 Vesikemia 3 op 1  
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka 3 op 1  
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 5 op 1  
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus 5 op 1  
KEB-64116 Bioorganic Chemistry 3 op III  
KEB-64200 Metallien kemia 3 op III  
KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry 6 op III  
KEB-65107 Photochemistry 4 op III  
KEB-65156 Experimental Optical Spectroscopy 4 op IV  
KEB-65176 Nanochemistry 6 op  
KEB-66200 Kemian erikoistyö 2-8 op IV  
KEB-66206 Special Project in Chemistry 2-8 op IV  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
YHTTAMK-6156 Laboratory Course in Instrumental Analysis 5 op IV  
YHTTAMK-6178 Method Development and Validation 4 op IV  

1. Vain ymäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille.

Lisätiedot

Vastuuprofessorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 04.02.2019