Kemia/DI-laaja/TL&YE, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Kemian opinnoissa on mahdollista syventyä kehittyviin kemian aloihin, kuten nanokemiaan ja -teknologiaan, supramolekulaarisiin rakenteisiin, moderniin syntetiikkaan ja huippunopeaan spektroskopiaan. Opinnot antavat hyvät kokeelliset valmiudet toimia laboratoriotehtävissä ja keskeisten kemiallisten analyysien parissa, sekä teoreettiset valmiudet kemiallisten aineistojen ja tulosten ymmärtämiseen ja käsittelyyn.
Kemian pääaine mahdollistaa myöhemmän työskentelyn sekä teollisuudessa että akateemisessa tutkimuksessa. Perustiedeluonteensa vuoksi kemiaa voidaan soveltaa hyvin laajalla sovellusalueella, perinteisestä kemianteollisuudesta lääketeollisuuteen, jätteidenkäsittelystä nanorakenteiden tutkimukseen.
Kemian 50 op syventävien opintojen tavoitteena on täydentää kandidaatin tutkinnon kemian opintoja siten, että niissä saavutetaan määrältään ja laadultaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertailukelpoinen diplomi-insinöörin kemistitutkinto, joka vastaa yhteiskunnan tarpeisiin sekä soveltavan kemian alalla teollisuudessa ja yrityksissä, että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia/TkK/TL & YE 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-63150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEB-63200 Pintakemia 3 op III  
KEB-64046 Organic Chemistry 2 4 op III  
KEB-64256 IR Spectroscopy 2 op III  
KEB-64300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op III  
KEB-64357 Chromatography and Mass Spectrometry 3 op III  
KEB-64407 NMR Spectroscopy 3 op III  
Yhteensä 22 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan toinen

Valittava vähintään 3 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-64116 Bioorganic Chemistry 3 op III  
KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry 6 op III  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 50 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
KEB-14006 Research Seminar 2 op  
KEB-21001 Biokemia 5 op  
KEB-21400 Vesikemia 3 op 1  
KEB-21600 Ympäristöanalytiikka 3 op 1  
KEB-22100 Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot 6 op 1  
KEB-48210 Biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus 5 op 1  
KEB-48310 Biojalostamon mitoitus 5 op 1  
KEB-64200 Metallien kemia 3 op III  
KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry 6 op III  
KEB-65107 Photochemistry 4 op III  
KEB-65156 Experimental Optical Spectroscopy 4 op IV  
KEB-66200 Kemian erikoistyö 2-8 op IV  
KEB-66206 Special Project in Chemistry 2-8 op IV  
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 op  
YHTTAMK-6156 Laboratory Course in Instrumental Analysis 5 op IV  
YHTTAMK-6178 Method Development and Validation 4 op 1 IV  

1. Vain ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille

Lisätiedot

Vastuuprofessorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 04.02.2019