Elektroniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Donald Lupo

Osaamistavoitteet

- Elektroniikan syventävien opintojen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa laaja-alaisesti suunnitella, analysoida ja kehittää elektroniikkatuotteita. Elektroniikkaa sisältävää laitetta suunniteltaessa on laitesuunnittelun lisäksi tärkeää huomioida myös elektroniikan kehitys, elektroniikan uudet materiaalit ja valmistustekniikat, suurtaajuustekniikka ja sulautetut järjestelmät.

Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää elektronisten piirien ja laitteiden toiminnan, ja suunnitella niitä. Opiskelija osaa arvioida uusien materiaalien ja valmistustekniikoiden merkityksen tuotesuunnittelussa. Opiskelija osaa selittää suurtaajuustekniikan perusilmiöt ja osaa käyttää suurtaajustekniikan malleja piirien analysoinnissa. Opiskelija osaa myös käyttää mikrokontrollerijärjestelmiä suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät 30 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot Vuosikurssi
ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät 5 op IV  
ELT-22100 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi 6-8 op IV  
ELT-22110 EMC-suunnittelu 5 op 1 IV  
ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op 1 IV  
ELT-23056 Embedded Systems and Electronics Productization 5 op IV  
ELT-41727 Practical RF Electronics: First Principles Applied 5 op 1 IV  
Yhteensä 31 op    

1. Nämä opintojaksot voidaan valita myös vuosikurssilla 5.

Täydentävät opintojaksot

Halutessaan opiskelija voi valita täydentäviä opintojaksoja laajentamaan opintokokonaisuuttaan.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELT-22216 Electronics Materials 5 op IV  
ELT-22246 Semiconductor Device Physics 5 op IV  
ELT-22256 Fundamentals of Organic Electronics 6 op V  
ELT-23100 Verkotetut sulautetut järjestelmät 5 op V  
ELT-23150 Sulautetut käyttöliittymät 5 op V  
ELT-41826 Micro Electronics I 5 op IV  
ELT-41836 Micro Electronics II 5 op IV  
ELT-47206 Basics of RF Engineering 5 op IV  
ELT-47226 Basic RF Measurements 4 op V  
ELT-47246 Passive RF Circuits 5 op IV  
ELT-47266 Active RF Circuits 5 op V  
ELT-47286 RF Project 10 op V  
ELT-47426 Transmission Lines and Waveguides 5 op IV  
ELT-47436 Antennas I 5 op IV  
ELT-47447 Antennas II 5 op IV  
ELT-47466 Antenna Project 4-6 op IV  
ELT-48116 CMOS Integrated Circuits I 5 op V  
ELT-48126 CMOS Integrated Circuits II 5 op V  
FYS-6106 Basic Semiconductor Technology 5 op IV  
TST-01606 Demola Project Work 5-10 op  

Lisätiedot

Lehtori Katja Laine toimii opintokokonaisuuden yhteyshenkilönä.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 28.11.2018