Arkkitehdin tutkinnon yhteiset opinnot, 52 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Ark. aineopinnot

Yhteyshenkilö

Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa osallistua tuloksellisesti ympäristön rakentamiseen ja käyttöön liittyvään suunnitteluun, suunnittelu- ja rakentamishallintoon sekä tieteellisen tutkimuksen menetelmien ja tulosten hyödyntämisen. Opintokokonaisuus luo ammattitaidon perustan ja kehittää suunnitteluvalmiuksia.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Arkkitehdin tutkinnon pääaine 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-42000 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 2 12 op IV  
ARK-43000 Ammattiharjoittelu 4 op IV  
ARK-43100 Rakennussuunnittelun ammattikurssi 12 op IV  
ARK-43200 Asuntosuunnittelun ammattikurssi 12 op IV  
ARK-44000 Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 2 12 op IV  
Yhteensä 52 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 11.02.2019