Tuotantotalous, 23 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yrityksen toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä.
- Opiskelija osaa ryhmän jäsenenä toteuttaa tuotantotalouteen liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-52020 B2B-Markkinointi 4 op II  
TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 4 op II  
TTA-62036 Strategic Management 4 op III  
TTA-72030 Toiminnanohjaus 4 op II  
Yhteensä 16 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 23 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-22010 Organisaatioviestintä 4 op II  
TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 5 op III  
TTA-72011 Laatujohtaminen 3 op III  
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op III  
TTA-83010 Riskienhallinta 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu pääaineeksi ainoastaan tuotantotalouden opintosuunnan opiskelijoille. Kokonaisuus ei sovellu sivuaineeksi.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019