Tuotantojärjestelmät ja -verkostot, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Minna Lanz, Eric Coatanea

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-51400 Tuotantoverkostot 2 op III  
MEI-51600 Tuotannonohjaus 3 op III  
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu 5 op III  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-19006 Advanced Project Work 5 op III  
MEI-46000 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 5 op III  
MEI-46200 Tuotekehitys ja tuoteperheet 5 op III  
MEI-51006 Digital Manufacturing 1 3 op III  
MEI-51016 Digital Manufacturing 2 2 op III  
MEI-52000 Valmistusmenetelmät 1 5 op III  
MEI-56006 Production Automation Planning 5 op III  
MEI-61006 Computer Aided Engineering 4 op III  
MEI-61206 Knowledge Based Asset Management 5 op III  
MEI-62006 Introduction to Industrial Internet 5 op III  
MEI-62216 Product Information and PLM Systems 5 op III  

Lisätiedot

Kokonaisuus on suositeltu sisällytettäväksi di-tutkinnon tekniseksi sivuaineeksi.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019