Tietojohtaminen, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
·         Ymmärtää tietointensiivisen liiketoiminnan ja tietointensiivisten prosessien keskeiset toimintaperiaatteet ja menestystekijät
·         Osaa etsiä ja käyttää tietointensiiviseen liiketoimintaan ja siihen liittyvään tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvää tietoa
·         Osaa ryhmän jäsenenä toteuttaa tietointensiiviseen liiketoimintaan liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op II  
TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta 4 op II  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op II  
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op II  
Yhteensä 19 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op II  
TLO-11030 Liikennejärjestelmän perusteet 3 op II  
TTA-22010 Organisaatioviestintä 4 op II  
TTA-52020 B2B-Markkinointi 4 op II  
TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 4 op II  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu pääaineeksi ainoastaan tietojohtamisen opintosuunnan opiskelijoille. Kokonaisuus ei sovellu sivuaineeksi.

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019