Tietojärjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Samuli Pekkola, Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tiedon hallinnan sekä tietojärjestelmien periaatteita sekä tunnistaa tietojohtamisen soveltamismahdollisuuksia
- Opiskelija ymmärtää, että tietoa voi tarkastella teknisestä, taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta
- Osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisessä ja tietojohtamisessa

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet sisällytetään johonkin toiseen opintokokonaisuuteen, täydennä aineopintokokonaisuus vaadittuun laajuuteen täydentävien opintojaksojen listasta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet 4 op III  
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op III  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op III  
Yhteensä 14 op  

Täydentävät opintojaksot

TLO-35200 ja TLO-35206 vastaavat toisiaan

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta 5 op III  
TLO-35200 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 4 op III  
TLO-35206 Business-IT Alignment 4 op III  
TLO-35236 Information Security Management 4 op III  
TLO-35246 Software Business 4 op III  
TLO-35256 Data and Information Management 4 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 05.03.2019