Tiedonhallinta, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Kykenee tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi
- Opiskelija ymmärtää tiedon sekä tiedon hallinnan periaatteita sekä tunnistaa tietojohtamisen soveltamismahdollisuuksia
- Opiskelija ymmärtää, että tietoa voi tarkastella teknisestä, taloudellisesta ja inhimillisestä näkökulmasta

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet sisällytetään johonkin toiseen opintokokonaisuuteen, täydennä aineopintokokonaisuus vaadittuun laajuuteen täydentävien opintojaksojen listasta.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet 4 op III  
TLO-32000 Organisaation oppiminen ja uudistuminen 5 op III  
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta 5 op III  
Yhteensä 14 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta 4 op III  
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen 5 op III  
TLO-35020 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 4 op III  
TLO-35040 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut 3 op III  
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 4 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 05.03.2019