Teollisuustalous A, aineopinnot valinnaisina opintoina, 23 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Teemu Laine

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä teollisuustalouden keskeiset käsitteet ja muodostaa kokonaiskuvan yritysten reaali- ja rahaprosesseista.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Teollisuustalous B 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTA-31010 Yrityksen talous 4 op III  
TTA-52020 B2B-Markkinointi 4 op III  
TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen 4 op III  
TTA-72030 Toiminnanohjaus 4 op III  
Yhteensä 16 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 23 op

Opintojakso Opintopisteet
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op
TTA-62036 Strategic Management 4 op
TTA-71010 Projektinhallinta 4 op
TTA-72011 Laatujohtaminen 3 op

Lisätiedot

Kaikki kysymykset opinto-oppaan kokonaisuudesta toimitetaan tuotantotalouden opintosuunnittelija (FA108) .

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Kolari Soila, 20.08.2019