Talonrakentaminen, 40 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Rakennesuunnittelu 30 op
Rakennustuotanto 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
RAK-12000 Rakennustekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
RAK-22111 Maamekaniikka 5 op III  
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet 5 op III  
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5 op III  
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet 5 op III  
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka 5 op III  
RAK-52140 Rakennustuotannon hallinta 5 op III  
RAK-52212 Rakennuttaminen 5 op III  
RAK-52410 Talotekniikan perusteet 5 op II  
Yhteensä 0 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus sisältyy syksyllä 2018 opintonsa aloittavien rakennustekniikan opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon. Opintokokonaisuus antaa pohjatiedot rakennesuunnittelun ja rakennustuotannon syventäville opinnoille.

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 31.10.2018