Rakennustekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa toimia yhteistyössä rakentamisen asiantuntijoiden kanssa
- osaa selittää rakennushankkeen kulun

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Rakennustekniikan sivuaine 20 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ARK-23200 Rakennetekniikka 4 op III  
RAK-10040 Rakentaminen osana yhteiskuntaa 5 op III  
RAK-51001 Rakentamisen tuotantotekniikka 6 op III  
RAK-52000 Rakennusalan kustannuslaskenta 4 op III  
RAK-52200 Rakennushanke 3 op III  
RAK-52401 Talotekniset järjestelmät 3 op III  
Yhteensä 25 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019