Power Electronics, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Intermediate Studies

Yhteyshenkilö

Jenni Rekola, Tuomas Messo, Teuvo Suntio

Osaamistavoitteet

- Tehoelektroniikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan tehoelektroniikan hyödyntämisen mahdollisuudet ja rajoitukset erilaisissa käyttökohteissa.
- Tuntee aihealueeseen liittyvän keskeisen terminologian, tehoelektroniikkalaitteiden toetuttamisperiaatteet, ja keskeisempien kytkinkomponenttien toiminnan.
- Tuntee yleisimpien sähkökoneiden ja erilaisten magneettipiirien toiminnan.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Automaatiotekniikan suuntaavat opinnot 19 op Advisable Lisäksi opintojaksot DEE-11000 Piirianalyysi ja DEE-12020 Kolmivaihejärjestelmät pakollisina esitietoina. Lisäksi suositellaan, että opiskelija suorittaa kurssin DEE-11100 Lineaariset järjestelmät tai hallitsee ko. kurssin aihekokonaisuuden.
Sähkötekniikan suuntaavat opinnot 15 op Advisable Kurssit DEE-12001 Sähkömagnetiikka ja DEE-12020 Kolmivaihejärjestelmät ovat pakollisia esitietoja.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Power Electronics 30 op
Smart Grids 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan 5 op III  
DEE-33106 Switched-Mode Converters 5 op III  
DEE-33116 Power Electronics Converters 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
DEE-13090 Sähkötekniikan kandidaattiseminaari 0 op 1   III  

1. Valittava 0 opintopistettä. Pakollinen, mikäli tähän kokonaisuuteen tehdään kandidaatintyö.

Täydentävät opintojaksot

Mikäli jatkat maisterivaiheessa tehoelektroniikan opintoja erikoistuen sähkökäyttöihin, suositellaan kurssin DEE-33010 Sähkökoneet suorittamista. Täydentävinä opintojaksoina hyväksytään myös elektroniikan, automaatiotekniikan ja sähkövoimatekniikan kandidaattitason kurssit.

Should be completed to the minimum study module extent of 30 ETCS

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka 5 op III  
DEE-23216 Introduction to Smart Grids and Renewable Energy 5 op III  
DEE-33010 Sähkökoneet 5 op III  
DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet 5 op III  
DEE-53020 Tuulivoiman perusteet 5 op III  

Lisätiedot

Tehoelektroniikan opintokokonaisuus antaa perustiedot sähkökoneista, magneettipiireistä, ja tehoelektroniikan laitteista, ja niiden käyttökohteista.

Tehoelektroniikkalaitteiden menestyksellinen suunnittelu edellyttää niiden käyttökohteiden perustietojen hallintaa ja kykyä soveltaa eritieteen aloja kuten sähkövoimatekniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa, jne.

Päivittäjä: Ketola Susanna, 08.02.2019