Palvelut ja kauppa, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Miia Martinsuo

Osaamistavoitteet

- Palvelualoilla on merkittävä rooli kansantalouden kehittymisessä, hyvinvoinnissa ja kansainvälistymisessä, ja palvelutoiminta koskee myös teollista toimintaa ja sen kilpailukykyä. Opintokokonaisuuden myötä opiskelija tuntee palvelualojen erityispiirteet ja ydinkäsitteet sekä osaa soveltaa liiketoimintaosaamista, asiakasymmärrystä ja toimitusketjujen hallintaa palvelualoihin liittyvissä kehitys- ja ongelmanratkaisutehtävissä.

Sisältö

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Huom! "Ei opeteta lukuvuonna 2018-2019" näkyy kaikkien TTY:n ulkopuolisten opintojaksojen kohdalla tällä hetkellä. Opetusta kyllä on - se tulee vain etsiä ko. korkeakoulun puolelta.

Valittava vähintään 8 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta 4 op III  
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op III  
YHTTAY-62040 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen 5 op III  
YHTTAY-63010 Vähittäiskaupan konseptit 5 op III  
YHTTAY-63026 Service Marketing 5 op III  

Täydentävät opintojaksot

Huom! "Ei opeteta lukuvuonna 2018-2019" näkyy kaikkien TTY:n ulkopuolisten opintojaksojen kohdalla tällä hetkellä. Opetusta kyllä on - se tulee vain etsiä ko. korkeakoulun puolelta.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-11046 Supply Chain Management 4 op
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op
TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen 4 op
TRT-25006 Demola Project Work 5 op
TTA-15126 Directed Study in Industrial Management 2-8 op
TTA-15136 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TTA-15146 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TTA-75056 Industrial Service Systems 4 op
YHTTAMK-33010 Asiakkaat palvelujen kehittäjänä 5 op
YHTTAMK-33020 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
YHTTAMK-33030 Henkilöstö ja johtaminen 5 op
YHTTAMK-33040 Tunnusluvut ja johtaminen 5 op
YHTTAY-63030 Arvonlisäverotus 5 op
YHTTAY-63040 Julkisten palveluiden johtaminen 5 op
YHTTAY-63060 Verkkokaupan perusteet 5 op
YHTTAY-72046 Managing E-commerce: Consumers and Community Perspective 5 op

Lisätiedot

Palvelujen ja kaupan opintokokonaisuus yhdistää Tampere3-korkeakoulujen erityisosaamisalueita:
TAY: esim. liiketoimintaosaaminen, julkis-yksityiset palvelut, asiakaslähtöisyys ja arvonluonti
TTY: esim. teollinen ja tietointensiivinen palveluliiketoiminta, toimitusketjun hallinta
TAMK: esim. palveluliiketoiminnan käytännöt, asiakaspalvelu, valikoidut palvelualat

Tampere3-korkeakoulujen erilaiset ja toisiaan täydentävät yhteistyön tavat paikallisen elinkeinoelämän ja kansallisten palvelujen ja kaupan alan instituutioiden kanssa antavat mahdollisuuden laaja-alaiseen opetusyhteistyöhön.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019