Ohjelmistotekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Kari Systä

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy osallistumaan ohjelmistoprojektiin osana asiakkaan projektiryhmää.
- Sivuaineen suoritettuaan opiskelijalla on ohjelmointivalmiudet pienimuotoisten ohjelmien toteuttamiseen.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto 5 op I  
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op II  
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op III  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Vaihtoehtoisten joukossa on laaja valikoima tietotekniikan kursseja. Valitessaan kursseja opintokokonaisuuteen opiskelijan on tarkistettava, että pakollisten esitietoketjujen edellyttämät opintojaksot tai vastaavat tiedot on suoritettu. Jos tarkoitus on saada valmiudet hyvänä ohjelmistoprojektin asiakkaan olemiseen erityisen suositeltavia kursseja ovat TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet sekä TIE-04101 käyttäjäkokemuksen perusteet.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet
SGN-43006 Knowledge Mining and Big Data 5 op
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat 5 op
TIE-02500 Rinnakkaisuus 5 op
TIE-04101 Käyttäjäkokemuksen perusteet 5 op
TIE-11200 Tietotekniikan erityiskysymyksiä 1-5 op
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
TIE-20200 Ohjelmistojen suunnittelu 5 op
TIE-21107 Software Engineering Methodologies 5 op
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 5 op
TIE-21307 Large Scale Software Design 5 op
TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu 5 op
TIE-22307 Data-Intensive Programming 5 op
TIE-23516 Basic Web Applications 5 op
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op
TIE-30201 Tietoturva-arki 5 op
TIE-30601 Turvallinen ohjelmointi 5 op
TIE-41106 User Interface Design 5 op
TIE-41206 Human-Centered Product Development 5 op
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet 5 op

Lisätiedot

Aineopintokokonaisuudesta ei voi tehdä kandidaatintyötä. Opintokokonaisuutta ei voi valita tietotekniikan koulutusohjelmaan.
Opiskelija joka haluaa jatkaa aiheen opiskelua voi DI-tutkinnossa ottaa ohjelmistotuotannon tekniseksi sivuaineeksi ko. opintokokonaisuuden vaatimusten mukaisesti.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ullgren Sini, 28.03.2019