Materiaalitekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Erkki Levänen, Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää materiaaliopin tieteelliset perusteet.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Materials Technology, Advanced Studies as Elective Studies 30 op
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Metallic and Ceramic Materials 31 op
Polymeric Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojaksot MOL-11011 ja MOL-11021 ovat suositeltuja esitietoja opintokokonaisuudelle.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 5 op II  
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op III  
MOL-11240 Polymeerifysiikka 5 op III  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op II  
Yhteensä 20 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan yksi DI vaiheen esitietojen mukaan.

Valittava vähintään 5 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op III  
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät 5 op III  
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät 5 op III  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019