Materiaalitekniikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Erkki Levänen, Veli-Tapani Kuokkala, Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa selittää materiaaliopin tieteelliset perusteet ja soveltaa niitä opinnäytteessä.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Metallic and Ceramic Materials 50 op
Metallic and Ceramic Materials 31 op
Polymeric Materials 50 op
Polymeric Materials 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op III  
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen 5 op II  
MOL-11270 Materiaalitekniikan kandidaatintyöseminaari 0 op III  
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op III  
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät 5 op III  
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät 5 op III  
Yhteensä 25 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 18.12.2018