Logistiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee logistiikan ja toimitusketjun hallinnan kokonaisuuden ja osa-alueet. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää logistista järjestelmää ja kuljetuksia.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-11046 Supply Chain Management 4 op IV  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 5 op IV  
TLO-25468 Sustainable Logistics and Global Distribution 5 op IV  
Yhteensä 14 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään haluttuun laajuuteen (20-30 op) täydentävien opintojaksojen listauksesta.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
TLO-22030 Liikennetalous 4 op
TLO-25056 Transport Transformation 4 op
TLO-25480 Logistiikan erikoistyö 4 op
TTA-15206 Sourcing and Supply Management 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 op:n laajuisena.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 05.03.2019