Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Liimatainen, Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata liikenne- ja kuljetusjärjestelmien keskeiset osa-alueet ja käsitteet sekä niiden kehittämiseen liittyvät näkökulmat ja lähestymistavat. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-22000 Liikennejärjestelmän analyysi 4 op IV  
TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät 5 op IV  
Yhteensä 9 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintokokonaisuuteen tulee sisällyttää joko opintojakso TLO-11020 Liikennejärjestelmän ja väylätekniikan perusteet tai TLO-11030 Liikennejärjestelmän perusteet

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLO-11020 Liikennejärjestelmän ja väylätekniikan perusteet 5 op IV  
TLO-11030 Liikennejärjestelmän perusteet 3 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään haluttuun laajuuteen (20-30 op) muilla liikennejärjestelmään liittyvillä opintojaksoilla

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet
TLO-22010 Liikenneturvallisuus 4 op
TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
TLO-22030 Liikennetalous 4 op
TLO-25021 Kaupunkiliikenteen suunnittelu 6 op
TLO-25031 Joukkoliikennejärjestelmät 5 op
TLO-25056 Transport Transformation 4 op
TLO-25080 Liikennejärjestelmän erikoistyö 4 op
TLO-25600 Vaihtuva-aiheinen liikennejärjestelmän ja logistiikan opintojakso 1-8 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 20-30 op:n laajuisena

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019