Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Jussi Aaltonen

Osaamistavoitteet

- Lentävien ja sukeltavien laitteiden robotiikka - sivuaine antaa suunnitella ja analysoida sekä lentäviä että sukeltavia autonomisia järjestelmiä ja robotteja. Sivuaine antaa myös valmiudet soveltaa aihealueella käytettäviä digitaalisia työkaluja. Sivuaine antaa myös valmiudet itsenäisesti soveltaa substanssitietoja käytännön sovellutuksiin ja analysoida robottien rakennetta, ohjausta sekä soveltaa laitteisiin liittyvää mallintamista ja testausta. Lisäksi opiskelija saa valmiudet substanssialueen kommunikointiin sekä asiantuntijoiden että yleisön kanssa. Sivuaineessa luodaan valmiudet arvioida ja kehittää omaa toimintaansa substanssialueella.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-70000 Johdatus lentotekniikkaan 4 op V  
MEI-70400 Autonomiset ja miehittämättömät ilma-alukset 5 op V  
MEI-71156 Project Work in Mechatronics 10 op V  
MEI-71300 Vedenalainen robotiikka 6 op V  
Yhteensä 25 op  

Lisätiedot

Suositellaan DI-tutkinnon sivuaineeksi.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019