Kone- ja tuotantotekniikka, 29 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Kari Koskinen, Asko Ellman

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee perusteet kone- ja tuotantotekniikasta kuten sovelletusta mekaniikasta, koneensuunnittelusta, tuote- ja tuotannonsuunnittelusta. Kokonaisuus antaa valmiudet kone- ja tuotantotekniikan syventäviin opintoihin.

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Fluid Power Automation 30 op
Fluid Power Automation 50 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys 30 op
Koneensuunnittelu ja tuotekehitys, laaja 50 op
Life-Cycle Management and Engineering 30 op
Life-Cycle Management and Engineering, Advanced 50 op
Robotics 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio 30 op
Tuotantotekniikka ja -automaatio, laaja 50 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-40200 Lämmönsiirto 5 op II  
MEI-10000 Kandidaatintyökurssi 0 op III  
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet 5 op III  
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet 5 op III  
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan 5 op II  
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet 5 op III  
Yhteensä 25 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan yksi opintojakso di-pääainevalinnan mukaan. -MEI-40610 Koneensuunnittelun metodiikat johdattelee pääaineeseen Koneensuunnittelu ja tuotekehitys -MEI-50601 Kestävä tuotanto johdattelee pääaineeseen Tuotantekniikka ja -automaatio -MEI-60600 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta johdattelee pääaineeseen Life-Cycle Management and Engineering. -TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet johdattelee pääaineeseen Robotics.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEI-40610 Koneensuunnittelun metodiikat 4 op III  
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op III  
MEI-60601 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta 5 op III  
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet 5 op III  

Päivittäjä: Järvinen Hannu-Matti, 04.02.2019