Kielet ja viestintä, aineopinnot valinnaisina opintoina, 20 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Paula Saarenpää

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on laaja ja monipuolinen kieli- ja viestintätaito yhdessä tai useammassa vieraassa kielessä. Hän pystyy käyttämään viestintätaitoansa joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa ja hän kykenee myös osallistumaan ainakin yhdellä vieraalla kielellä alansa tieteelliseen keskusteluun. Hänellä on valmiudet kehittää kieli- ja viestintäosaamistaan edelleen. Opiskelija tuntee kulttuurienvälisen viestinnän keskeisimmät piirteet ja osaa huomioida kulttuurien merkityksen työelämän erilaisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-08006 Intercultural Communication Skills 3 op IV  
Yhteensä 3 op  

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot

Mikäli sivuaine koostuu yhdestä vieraasta kielestä, tulee vieraan kielen opintoja olla väh. 14 opintopistettä. Mikäli sivuaine koostuu kahdesta vieraasta kielestä, tulee kahden vieraan kielen opintoja olla yhteensä vähintään 14 pistettä.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KIE-10016 Starting Finnish 3 op 5   IV  
KIE-10110 Suomen kielen etappi 1 2 op 5   IV  
KIE-11010 Suomen kielen etappi 2 2 op 5   IV  
KIE-11110 Suomen kielen etappi 3 2 op 5   IV  
KIE-11200 Arkielämän suomea 2 op 5   IV  
KIE-11210 Suomen kielen etappi 4 2 op 5   IV  
KIE-11310 Suomen kielen etappi 5 2 op 5   IV  
KIE-11900 Projektityö S2-opiskelijoille 1-3 op 5   IV  
KIE-12000 Työelämän suomea 2 op 5   IV  
KIE-12100 Tekstikurssi verkossa S2-opiskelijoille 2 op 5   IV  
KIE-14900 Suomen kielen erityistyö 1-3 op 5   IV  
KIE-23001 Ruotsin kieli, kulttuuri ja yhteiskunta 2 op 3   IV  
KIE-23101 Ruotsin kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito 2 op 3   IV  
KIE-24900 Ruotsin kielen erityistyö 1-3 op 3   IV  
KIE-32006 Spoken Communication in English 3 op 2   IV  
KIE-33006 Written Communication in English 3 op 2   IV  
KIE-34106 Academic Writing in English 3 op 2   IV  
KIE-34207 Business English 3-5 op 2   IV  
KIE-34606 International Negotiations 4 op 2   IV  
KIE-34906 Directed Study in English 1-3 op 2   IV  
KIE-40000 Saksa 1 3 op 1   IV  
KIE-40100 Saksa 2 3 op 1   IV  
KIE-41000 Saksa 3 3 op 1   IV  
KIE-41100 Saksa 4 3 op 1   IV  
KIE-41900 Projektityö saksan opiskelijoille 1-3 op 1   IV  
KIE-42000 Saksa 5 3 op 1   IV  
KIE-42100 Arkielämän suullista saksaa 2 op 1   IV  
KIE-42300 Työelämän saksaa I 3 op 1   IV  
KIE-42400 Työelämän saksaa II 3 op 1   IV  
KIE-42501 Saksaa vaihtoon lähteville 2 op 1   IV  
KIE-43000 Tekniikan saksaa 3 op 1   IV  
KIE-43101 Saksan kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito 2 op 1   IV  
KIE-44900 Saksan kielen erityistyö 1-3 op 1   IV  
KIE-60000 Venäjä 1 3 op 4   IV  
KIE-60100 Venäjä 2 3 op 4   IV  
KIE-61000 Venäjä 3 3 op 4   IV  
KIE-61100 Venäjä 4 3 op 4   IV  
KIE-61900 Venäjää itsenäisesti opiskellen 1-3 op 4   IV  
KIE-62001 Venäjä 5 3 op 4   IV  
KIE-62200 Työelämän venäjää 2 op 4   IV  
KIE-62300 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 2 op 4   IV  
KIE-63000 Venäjän keskustelukurssi 2 op 4   IV  
KIE-63100 Venäjän kirjallinen ja suullinen esitystaito 2 op 4   IV  
KIE-64900 Venäjän kielen erityistyö 1-3 op 4   IV  

1. Valittava 0 opintopistettä. Saksa: Mikäli sivuaine koostuu yhdestä vieraasta kielestä, tulee saksan opintoja olla väh. 14 opintopistettä. Mikäli sivuaine koostuu kahdesta vieraasta kielestä, tulee kahden vieraan kielen opintoja olla yhteensä vähintään 14 pistettä.
2. Valittava 0 opintopistettä. Englanti: Mikäli sivuaine koostuu yhdestä vieraasta kielestä, tulee englannin opintoja olla väh. 14 opintopistettä. Mikäli sivuaine koostuu kahdesta vieraasta kielestä, tulee kahden vieraan kielen opintoja olla yhteensä vähintään 14 pistettä.
3. Valittava 0 opintopistettä. Ruotsi: Mikäli sivuaine koostuu yhdestä vieraasta kielestä, tulee ruotsin opintoja olla väh. 14 opintopistettä. Mikäli sivuaine koostuu kahdesta vieraasta kielestä, tulee kahden vieraan kielen opintoja olla yhteensä vähintään 14 pistettä.
4. Valittava 0 opintopistettä. Venäjä: Mikäli sivuaine koostuu yhdestä vieraasta kielestä, tulee venäjän opintoja olla väh. 14 opintopistettä. Mikäli sivuaine koostuu kahdesta vieraasta kielestä, tulee kahden vieraan kielen opintoja olla yhteensä vähintään 14 pistettä.
5. Valittava 0 opintopistettä. Suomi toisena kielenä (S2): Mikäli sivuaine koostuu yhdestä vieraasta kielestä, tulee suomi toisena kielenä opintoja olla väh. 14 opintopistettä. Mikäli sivuaine koostuu kahdesta vieraasta kielestä, tulee kahden vieraan kielen opintoja olla yhteensä vähintään 14 pistettä.

Täydentävät opintojaksot

Sivuaine täydennetään vähintään 3 opintopisteen verran sivuaineen yhden tai kahden vieraan kielen opintojaksoilla tai kulttuurien välisen viestinnän, puheviestinnän tai kirjoitusviestinnän (suomi äidinkielenä) opintojaksoilla tai opintojaksolla Kansainvälinen opintomatka.

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 20 op

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KIE-06500 Kansainvälinen opintomatka 1-3 op IV  
KIE-07000 Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op IV  
KIE-08106 Intercultural Workplace 2 op IV  
KIE-08906 Intercultural Project Work 1-3 op IV  
KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä) 2 op IV  

Lisätiedot

Kielistä ja viestinnästä voi koota 20 opintopisteen sivuainekokonaisuuden, johon voi sisältyä yhden tai kahden vieraan kielen opintoja, kulttuurien välisen viestinnän opintoja, sekä puheviestinnän ja kirjoitusviestinnän (suomi äidinkielenä) opintoja.

HUOM! Tutkintoon kuuluvia, pakollisina suoritettuja opintojaksoja ei lasketa sivuainekokonaisuuteen. Sivuaineeseen voi sisällyttää myös toisessa (koti- tai ulkomaisessa) yliopistossa suoritettuja opintoja, mikäli ne täyttävät taitotaso-vaatimukset.

Kielten sivuaineeseen haetaan puolto opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä, mikäli se sisältää muualla suoritettuja opintoja. Lomake löytyy POPista Opiskelu-Lomakkeet-Henkilökohtainen opintokokonaisuus. Hakemukseen liitetään HOPS-tuloste ja muualla suoritettujen opintojen osalta opintorekisteriote (suomalaiset yliopistot) tai kurssikuvaukset (ulkomailla suoritetut kurssit).

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Hakanen Jenni, 21.01.2019