Kestävä tuotanto, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Opiskelijalla on kestävän kehitykseen liittyvistä osa-alueista perustiedot, joihin tukeutuen hänellä on valmius edistää kestävän tuotannon toteuttamista omalla erikoistumisalallaan ja syventää omaehtoisesti osaamistaan kestävän tuotannon kysymyksissä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet 5 op III  
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta 5 op III  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 25 op

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
DEE-53100 Johdatus uusiutuviin energialähteisiin 5 op
KEB-40000 Energiatekniikan perusteet 5 op
KEB-41500 Teollisuuden prosessit 4 op
KEB-43500 Energiatalous 5 op
LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet 5 op
MEI-50601 Kestävä tuotanto 5 op
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö 5 op
RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet 5 op
TLO-22020 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
TTA-86030 Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien analysointi 5 op
YHTTAMK-2106 Ecotoxicology 3 op

1. Suositeltava esitieto TLO-11030

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on suunnattu kaikille tutkinto-ohjelmille, mutta sitä ei pääsääntöisesti suositella ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Tämä opintokokonaisuus on muodostettu opiskelijoille, jotka haluavat rakentaa osaamisperustaansa kestävän kehityksen edistämiseen erilaisissa teollisuuden ja hallinnon työtehtävissä.

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ketola Susanna, 08.02.2019