Kemia/TkK/muut kuin TL, YE, M, 29 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus muodostaa kemian opintojen perustan, jonka avulla ymmärtää kemian tieteellisen rakenteen ja jota voi soveltaa yksinkertaisiin kemiallisiin ongelmiin. Kokonaisuuden varaan voidaan rakentaa kemian laajemmat opinnot kaikissa koulutusohjelmissa.

Esitietovaatimukset

Esitietovatimuksena perusopintoihin sisältyvä KEB-61100 Insinöörikemia tai KEB-61420 Laaja kemia 2. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op I  
KEB-61410 Laaja kemia 1 4 op I  
KEB-61430 Laaja kemia 3 4 op I  
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 5 op II  
KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1 4 op II  
KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
Yhteensä 29 op  

Lisätiedot

Vastuuprofessorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Opintokokonaisuus voidaan suorittaa vain sivuaineena

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 01.02.2019