Kemia/TkK/TL & YE, 25 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Timo Laaksonen

Osaamistavoitteet

- Kemian aineopinnot luovat yhdessä koulutusohjelman perusopintoihin ja hakukohteen suuntaaviin opintoihin kuuluvien kemian opintojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisen ja vahvan yleisen kemian pohjan, jonka varaan voidaan rakentaa DI-tutkinnon kemian syventävät opinnot. Kemian aineopintokokonaisuus on myös oivallinen kandidaatin tutkinnon sivuaine, joka tukee tutkinnon kaikkia luonnontieteellisiä pääaineita.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 1) on syventänyt perusopinnoissa olevien kemian opintojaksojen teoreettisia sisältöjä (mm. kemiallinen termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, faasitasapainot, kaasujen ominaisuudet, liuokset ja elektrolyyttiliuokset, sähkökemia, kemiallinen kinetiikka), 2) osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa halliten työturvallisuuslain, REACH- ja CLP-asetusten sisällöt, 3) osaa hyödyntää tavallisimpia epäorgaanisessa ja orgaanisessa analytiikassa käytettäviä analyyysimenetelmiä, osaa tärkeimmät orgaanisessa syntetiikassa käytettävät yksikköoperaatiot ja osaa syntetisoida orgaanisia yhdisteitä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä käyttää fysikaalisia menetelmiä tuotteiden analysoinnissa, 4) osaa soveltaa tietojaan työelämässä.

Esitietovaatimukset

Hakukohteen perusopintojen ja suuntaavien opintojen kemian opintojaksot. ( Pakollinen )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Kemia/DI-laaja/TL&YE 50 op
Kemia/DI/TL&YE 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEB-62050 Kemian perustyöt 6 op II  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op II  
KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEB-63100 Polymeerikemia 5 op III  
KEB-63256 Industrial Organic Chemistry 3 op III  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Lisätiedot
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari 0 op

1. KEB-12000 on pakollinen pääaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Jatkomahdollisuudet:
Kemia/DI-laaja/TL&YE 50 op
Kemia/DI/TL&YE 30 op
Vastuuprofessorit: Timo Laaksonen ja Nikolai Tkachenko

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 23.01.2019